Klunkhytte skans
Mot Närkeslätten
Klunkhytte skans