Västra Bunnerstöten
Från V. Sjtäntja
Västra Bunnerstöten