Ulvåtjärn
Grusavlagringar runt Stor-Ulvån
Ulvåtjärn