Trollslända
På trappan vid Unna Allakasstugan
Trollslända