Ovanför Rago
Här gör rösningen en 90-graders gir mellan alla stup
Ovanför Rago