Padjelanta
Från strax ovanför Tarraluoppal
Padjelanta