Pårekslätten
Från passet vid Stuor Jiertta
Pårekslätten